• Najít
 • Memodo Eventy
 • Oznámení
 • Oblíbené
 • Můj účet
 • Nákupní košík

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací. Společnost Memodo, s. r. o. přijala systémová opatření v podobě etického kodexu a linky pro ochranu oznamovatelů.

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Kdo může oznamovat:
Kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.

Co se oznamuje:
Porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.

Jak se oznamuje:
Komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Ochrana osob a osobních údajů:
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby, se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo:
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

JAK OZNÁMIT PORUŠENÍ

Pro učinění oznámení nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:
Elektronicky na adrese: speakup@remove-this.memodo.cz
Písemně na adresu:
Whistleblowing
Memodo, s. r. o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

Pověřená osoba: Mgr. Martina Brixí

Čekejte prosím, upozornění se načítají...
Oznámení
  Při načítání oznámení došlo k neočekávané chybě.
  Cookies @ Memodo, aby vám návštěva Memodo obzvlášť chutnala.

  Další informace