• Najít
 • Memodo Eventy
 • Oznámení
 • Oblíbené
 • Můj účet
 • Nákupní košík

Jaké změny byly provedeny 2 dny před otevřením žádosti o grant RES+?

Jaké změny byly provedeny 2 dny před otevřením žádosti o grant RES+?
Aktualizováno 30. března 2024
3 min. doba čtení
Viola_Hojstricova
Viola Hojstričová

Znění výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 1/2024 pro firmy a veřejné objekty, která otevírala příjem žádosti 1. 3. 2024, byla pozměněna 28. 2. 2024.  

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) beze slova provedl pár zásadních změn v podmínkách žádostí o dotační tituly RES+ a nahrál tyto nové dokumenty na oficiální stránky pouhé 2 dny před otevřením přihlašování žádostí.

Sice se většina změn týkala jen stylistických úprav vět nebo doplňujících informací k dříve nedovysvětleným podmínkám, avšak některé změny byly zásadní a důležité pro žadatele i orgány udělující požadována povolení.  

V první řadě, nové podmínky pro RES+ č. 1/2024 upřesňují oprávněné žadatele pro FVE s instalovaným výkonem 10 kWp – 5 MWp realizované na katastrálním území Prahy následovně: 

 • obce, kraje; 
 • městské části hlavního města Prahy; 
 • dobrovolné svazky obcí; 
 • veřejnoprávní instituce; 
 • příspěvkové organizace;  
 • organizační složky státu;  
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace; 
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; 
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; 
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby; 
 • státní podniky;
 • národní podniky; 
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.  

Druhou, velmi zásadní změnou je, že nové verze podmínek RES+ už nenařizují povinně obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za toto omezení (a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny) ve Smlouvě o připojení (SoP) FVE k distribuční nebo přenosové soustavě. Toto je dobrá zpráva pro ty, kteří ještě nemají podanou žádost o připojení. Jestli už ale máte o takovou SoP zažádáno nebo ji máte schválenou, platí pro vás, že za určitých okolností je provozovatel distribuční sítě oprávněn vám ponížit rezervovaný výkon, a tím pádem můžete přijít o část zisků z přetoků. 

Nutnost možnosti omezení rezervovaného výkonu byla odebrána ze všech výzev RES+ pro fotovoltaiku.  

Rezervovaný výkon zůstává 

Poněkud radikální požadavek výzev RES+ č.1/2024 a č. 2/2024 je maximální povolený rezervovaný výkon, který může činit maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) amaximálně 20 % instalovaného výkonu nad 1 MWp. Tato podmínka, bohužel, zůstává beze změny. Tímto způsobem se podporuje vlastní spotřeba vyrobené energie z FVE a zamezuje se velkým přetokům do sítě, které by mohly ohrozit stabilitu distribuční či přenosové soustavy. 

  

Tohle by vás mohlo také zajímat
Čekejte prosím, upozornění se načítají...
Oznámení
  Při načítání oznámení došlo k neočekávané chybě.
  Cookies @ Memodo, aby vám návštěva Memodo obzvlášť chutnala.

  Další informace